Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Adresa školyStaničná 8, 911 05 Trenčín
Telefón+421 32 650 57 11
E-mailsustn@sustn.sk
WWW stránkasustn.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Ivan Štefka   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 516

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
II.O/S26 
II.F/A27 
II.G/V/P28 
II.I/E28 
II.R/D29 
III.O/S/P24 
III.F/A30 
III.G/V23 
III.I/E28 
III.R/V28 
IV.O/S/P23 
IV.F/A21 
IV.G/V26 
IV.I/E23 
IV.R/V23 
I.F/A29 
I.G/V/P29 
I.I/E23 
I.O/S20 
I.R/K29 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda3D MOD3DMANJAPIAPPDEJDTRDAFDEDDDIDZADVKDGADIPEKL
II.O/S  2,23        2,65   
II.F/A  2,3    2,11   2,631,89  
II.G/V/P 1,81,79        1,36   
II.I/E 2,752,18        1,89   
II.R/D  2,38        1,762  
III.O/S/P  2,54        1,5   
III.F/A  2,34    1,5   2,031,5  
III.G/V 1,52,52        2,26   
III.I/E 22,29        1,21   
III.R/V 12,14        1,43   
IV.O/S/P  2,74     2,251 1,65   
IV.F/A  2,5    2   2,753  
IV.G/V  2,42        2,04   
IV.I/E 2,52,13      1,211,51,83   
IV.R/V  2,17 2,5      1,65   
I.F/A  2,21  2,14 1,67   2,52   
I.G/V/P  2  1,97     2,31   
I.I/E  2,26  1,61     1,22   
I.O/S  1,95  1,95     1,7   
I.R/K  2,97  2,482,79    2,66   

TriedaEKOETVFIKFRJFYZCHEINFITVIMTKLAKLPKOOKODKSTKRE
II.O/S  2,08  2,51,65    2,19   
II.F/A  2,15  2,71,63        
II.G/V/P  1,89  2,391,46     2 2,3
II.I/E     1,891,64       1,75
II.R/D     2,621,65       2,34
III.O/S/P1,88 22 1,75     1,78  2,22
III.F/A2,52 21,75 1,93         
III.G/V2,87 2,392 2,09  1,89      
III.I/E2,11  1,2 1,32  1,63     1,86
III.R/V2,25 1,712,2 1,64        2,71
IV.O/S/P2,39 2,191,5       2   
IV.F/A2,45 2,052    2,54      
IV.G/V1,96 1,422   1,292      
IV.I/E1,39  3    2      
IV.R/V2,13 1,712,63   1,712,26      
I.F/A    3,14 2,55        
I.G/V/P    2,79 2,24     1,78  
I.I/E    2,57 2,04        
I.O/S    2,85 2,2    1,95   
I.R/K    3,48 1,83       2,7

TriedaMSKMATMODMOONABNAKNAMNAMNAVNEJOBNOPROAJODTODD
II.O/S 3,08    2,04   1,73    
II.F/A 3,48        1,48    
II.G/V/P 2,21        1,82    
II.I/E 2,18        1,57    
II.R/D 2,66        1,86    
III.O/S/P 2,791,671,53 1,78  1,921,561,79    
III.F/A 2,97       1,752,03    
III.G/V 3,221,75     2,131,692,17    
III.I/E 2,64      1,431,441,79    
III.R/V2,192,711,29     1,821,561,71    
IV.O/S/P 3,2212,38 1  1,521,361,87    
IV.F/A 3,552,71      2,272,55    
IV.G/V 3,12      1,961,571,88    
IV.I/E 2,83      1,741,431,52 1,25  
IV.R/V1,443,09      2,781,672,52    
I.F/A 3             
I.G/V/P 2,62             
I.I/E 2,57     1,67       
I.O/S 3,2    1,95        
I.R/K 3,45             

TriedaPČOZPISPOGPČOZPCVPDAPKAPSEPSRRETRUJSJLSPRSPRŠA
II.O/S           2,231  
II.F/A  1,61        2,331  
II.G/V/P 1,381,54        2,541  
II.I/E  1,25        2,141  
II.R/D 2,351,33     2,2  2,791,14  
III.O/S/P          1,882,711  
III.F/A  1,45       2,112,381  
III.G/V  1,95       2,52,521  
III.I/E  1       1,671,961  
III.R/V          2,142,641  
IV.O/S/P          2,382,781  
IV.F/A  1,57       3,172,851  
IV.G/V  1,79       1,92,581  
IV.I/E  1,58       1,252,31  
IV.R/V       2,44  23,131  
I.F/A 1,831,8        2,341,03  
I.G/V/P 1,41,79        2,691  
I.I/E  1,7        2,481,04  
I.O/S  1,75        2,151  
I.R/K 1,841,69        2,341,07  

TriedaTEKTECTŠVTČOZ TVFTDITETTITTRETHFTYPUPRUPDUPKVID
II.O/S 2,731,36        1,92   
II.F/A 1,721,04        1,89 2,22 
II.G/V/P 1,861       1,61,81   
II.I/E2,631,651,15   2,63    1,61   
II.R/D1,782,11,19        2,31   
III.O/S/P 2,131,08        1,63   
III.F/A 2,161,21 2,89      2,42 1,81,48
III.G/V 2,521,14        2,04   
III.I/E 1,61   1,88    1,43   
III.R/V 2,211,15        1,71  1,62
IV.O/S/P 2,261        1,48   
IV.F/A 2,461 3,15     1,922,54 32,23
IV.G/V 2,351        1,62   
IV.I/E 1,681        1,57   
IV.R/V 2,611        2,91  2,5
I.F/A1,782,41,03        2,11 1,33 
I.G/V/P1,692,211,54       1,71,76   
I.I/E1,911,651,04   2,1711,67  1,61   
I.O/S 2,251,35        1,6   
I.R/K 2,861,37        2,38   

TriedaVYPZZAZVS
II.O/S2,12  
II.F/A1,67  
II.G/V/P1,81  
II.I/E1,642,75 
II.R/D2,03  
III.O/S/P   
III.F/A  1,93
III.G/V   
III.I/E 1,75 
III.R/V  1,86
IV.O/S/P   
IV.F/A  2,3
IV.G/V   
IV.I/E 2 
IV.R/V  2,69
I.F/A2,24  
I.G/V/P2  
I.I/E1,74  
I.O/S1,55  
I.R/K2,31  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
II.O/S26361610000
II.F/A27251820000
II.G/V/P2899703000
II.I/E28981100000
II.R/D29391520210
III.O/S/P242111100000
III.F/A302101611000
III.G/V23421610000
III.I/E288101000000
III.R/V283121210000
IV.O/S/P23371300000
IV.F/A21041331000
IV.G/V26281510000
IV.I/E23391100000
IV.R/V23141710000
I.F/A29242111100
I.G/V/P294111220000
I.I/E23510620100
I.O/S2047630000
I.R/K29161660010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
II.O/S263034116,692996115,23381,46
II.F/A273367124,703326123,19411,52
II.G/V/P283748141,193711139,76371,43
II.I/E283523125,823490124,64331,18
II.R/D293959136,523799131,001605,52
III.O/S/P243121130,043109129,54120,50
III.F/A304496152,004446150,29501,71
III.G/V233525153,263485151,52401,74
III.I/E283709132,463709132,4600,00
III.R/V283900139,293891138,9690,32
IV.O/S/P233765163,703708161,22572,48
IV.F/A213738181,053448167,2429013,81
IV.G/V263555136,733544136,31110,42
IV.I/E232916126,782883125,35331,43
IV.R/V233137136,393014131,041235,35
I.F/A29200171,46186066,431415,04
I.G/V/P293090108,242975104,241154,00
I.I/E232626114,172593112,74331,43
I.O/S20190295,10183991,95633,15
I.R/K293185109,833074106,001113,83

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB182(18/64)56,74%7655,59%7616192911 2,4775
Anglický jazykB235(10/25)66,89%3480,00%3421121  1,4134
Francúzsky jazykB12(0/2)    2    1,002
Matematika 5(2/3)30,66%5         
Nemecký jazykB12(0/2)    2    1,002
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)           
Slovenský jazyk a literatúra 117(28/89)55,29%11569,15%1152345392 2,18109
Teoretická časť odbornej zložky 117(28/89)    383332512,06109

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)373932422,08114

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
II.O/S  
II.F/A  
II.G/V/P  
II.I/E  
II.R/D  
III.O/S/P  
III.F/A  
III.G/V  
III.I/E  
III.R/V  
IV.O/S/P  
IV.F/A  
IV.G/V  
IV.I/E  
IV.R/V  
I.F/A  
I.G/V/P  
I.I/E  
I.O/S  
I.R/K  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ivan Štefka

V Trenčíne, 4. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria