Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Adresa školyStaničná 8, 911 05 Trenčín
Telefón+421 32 650 57 11
E-mailsustn@sustn.sk
WWW stránkasustn.edupage.org
ZriaďovateľTrenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Ivan Štefka032/ 650 57 260908 738 201sustn@sustn.sk
ZRŠIng. Anna Páleníková032/ 650 57 23 sustn@sustn.sk
ZRŠRNDr. Eva Krupalová032/ 650 57 24 sustn@sustn.sk
ZRŠIng. Tatiana Brecíková032/ 650 57 220917 108 574sustn@sustn.sk
Vedúca praxeMgr. Alena Straňáková032/ 650 57 22 sustn@sustn.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Mgr. Anna Šupákovásustn@sustn.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Helena Hajnásustn@sustn.sk
ostatní zamestnanciMarcela Hartmanovásustn@sustn.sk
zástupcovia rodičovPeter Filimpocher0907 771 146
 Ing. Juraj Hudák0903 119 799
 Zlata Lišková0903 773 025
zástupca zriaďovateľadoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.032/7400101
 Ing. Ladislav Matejka0904487481
 Bc. Eduard Filo0904262104
 Ing. Juraj Maláň0907742165
zástupca štud. radySabína Hoosová0914276693

Poradné orgány školy

Názov PK a OKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK SJLMgr. Helena Hajná SJL 
PK CUJPaedDr. Alexandra MisárošováANJ, NEJ, FRJ, RUJ 
PK prírodoved. predmetovMgr. Marianna BalažovjechováMAT, FYZ, CHE, INF, ZEK 
PK TVŠMgr. Andrea ZacharováTŠV 
PK spoločensko-ved. predmetovMgr. Miroslava Holtáková DEJ,OBN,ETV,NAB 
PK FIKMgA. Lýdia Masárová PoulováFIK, KRE 
OK študijného odboru ODDMgr. art. Petra PršováODD, KOO, MOO, DVK, EKO, NAM, NAV 
OK študijného odboru SKTMgr. art. Kristína HroznováDVK, DDF, NAV, VYP, EKO 
OK študijného odboru PPG, GDIMgr. Tatiana TóthováDVK, NAV, PRA, POG, ITV, TEC, VYP, EKO 
OK študijného odboru PPVMgr. Marek BitarovskýDVK, NAV, VYP, PRA, ITT, TEK, PIS, TEC, EKO 
OK študijného odboru FODMgr. Pavol ObstFOD, PCV, TVF, TYP, DVK, TEC, VID, VYP, EKO 
OK študijného odboru RETMgr. art. Iveta Ochránková DTR, VID, RET, PSR, DVK, TEC, VYP, PIS, VID, EKO 
OK študijného odboru ANTMgA. Silvia ŠiveňováKLA, PKA, VYP, DVK, TTF, MOD, ZDF, DGA, FTM, DAF, PDA, EKO 
OK študijného odboru PDIMgr. art. Michal SmoleňákDVK, DDI, TDI, TEC, NAK, NAV, MOD, DIP 
OK študijného odboru DINMgr. art. Zuzana ŠkriečkováDVK, DDI, TEC, TIT, NAV, POG, IMT, KRE, DIP 
OK študijného odboru DEXMgr. Alena StraňákováDVK, DDI, TET, NAM, ZZA, UPR, TRE, KRE, IMT 
OK študijného odboru DIMIng. Jana TesarčíkováDVK, POG, KRE, UPR 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 516

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.O/S20 
I.F/A292
I.G/V/P291
I.I/E231
I.R/K291
II.O/S263
II.F/A272
II.G/V/P283
II.I/E281
II.R/D291
III.O/S/P24 
III.F/A304
III.G/V232
III.I/E283
III.R/V281
IV.O/S/P233
IV.F/A202
IV.G/V261
IV.I/E232
IV.R/V233

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 339 / 291 počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0 / 0 počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 128/ 113 počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 123/ 108 počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 127/ 109 počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   339    
prijatí   128    
% úspešnosti   37%    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda3D MOD3DMANJAPIAPPDEJDTRDAFDEDDDIDZADVKDGADIPEKL
II.O/S  2,23        2,65   
II.F/A  2,3    2,11   2,631,89  
II.G/V/P 1,81,79        1,36   
II.I/E 2,752,18        1,89   
II.R/D  2,38        1,762  
III.O/S/P  2,54        1,5   
III.F/A  2,34    1,5   2,031,5  
III.G/V 1,52,52        2,26   
III.I/E 22,29        1,21   
III.R/V 12,14        1,43   
IV.O/S/P  2,74     2,251 1,65   
IV.F/A  2,5    2   2,753  
IV.G/V  2,42        2,04   
IV.I/E 2,52,13      1,211,51,83   
IV.R/V  2,17 2,5      1,65   
I.F/A  2,21  2,14 1,67   2,52   
I.G/V/P  2  1,97     2,31   
I.I/E  2,26  1,61     1,22   
I.O/S  1,95  1,95     1,7   
I.R/K  2,97  2,482,79    2,66   

TriedaEKOETVFIKFRJFYZCHEINFITVIMTKLAKLPKOOKODKSTKRE
II.O/S  2,08  2,51,65    2,19   
II.F/A  2,15  2,71,63        
II.G/V/P  1,89  2,391,46     2 2,3
II.I/E     1,891,64       1,75
II.R/D     2,621,65       2,34
III.O/S/P1,88 22 1,75     1,78  2,22
III.F/A2,52 21,75 1,93         
III.G/V2,87 2,392 2,09  1,89      
III.I/E2,11  1,2 1,32  1,63     1,86
III.R/V2,25 1,712,2 1,64        2,71
IV.O/S/P2,39 2,191,5       2   
IV.F/A2,45 2,052    2,54      
IV.G/V1,96 1,422   1,292      
IV.I/E1,39  3    2      
IV.R/V2,13 1,712,63   1,712,26      
I.F/A    3,14 2,55        
I.G/V/P    2,79 2,24     1,78  
I.I/E    2,57 2,04        
I.O/S    2,85 2,2    1,95   
I.R/K    3,48 1,83       2,7

TriedaMSKMATMODMOONABNAKNAMNAMNAVNEJOBNOPROAJODTODD
II.O/S 3,08    2,04   1,73    
II.F/A 3,48        1,48    
II.G/V/P 2,21        1,82    
II.I/E 2,18        1,57    
II.R/D 2,66        1,86    
III.O/S/P 2,791,671,53 1,78  1,921,561,79    
III.F/A 2,97       1,752,03    
III.G/V 3,221,75     2,131,692,17    
III.I/E 2,64      1,431,441,79    
III.R/V2,192,711,29     1,821,561,71    
IV.O/S/P 3,2212,38 1  1,521,361,87    
IV.F/A 3,552,71      2,272,55    
IV.G/V 3,12      1,961,571,88    
IV.I/E 2,83      1,741,431,52 1,25  
IV.R/V1,443,09      2,781,672,52    
I.F/A 3             
I.G/V/P 2,62             
I.I/E 2,57     1,67       
I.O/S 3,2    1,95        
I.R/K 3,45             

TriedaPČOZPISPOGPČOZPCVPDAPKAPSEPSRRETRUJSJLSPRSPRŠA
II.O/S           2,231  
II.F/A  1,61        2,331  
II.G/V/P 1,381,54        2,541  
II.I/E  1,25        2,141  
II.R/D 2,351,33     2,2  2,791,14  
III.O/S/P          1,882,711  
III.F/A  1,45       2,112,381  
III.G/V  1,95       2,52,521  
III.I/E  1       1,671,961  
III.R/V          2,142,641  
IV.O/S/P          2,382,781  
IV.F/A  1,57       3,172,851  
IV.G/V  1,79       1,92,581  
IV.I/E  1,58       1,252,31  
IV.R/V       2,44  23,131  
I.F/A 1,831,8        2,341,03  
I.G/V/P 1,41,79        2,691  
I.I/E  1,7        2,481,04  
I.O/S  1,75        2,151  
I.R/K 1,841,69        2,341,07  

TriedaTEKTECTŠVTČOZ TVFTDITETTITTRETHFTYPUPRUPDUPKVID
II.O/S 2,731,36        1,92   
II.F/A 1,721,04        1,89 2,22 
II.G/V/P 1,861       1,61,85   
II.I/E2,631,651,15   2,63    1,61   
II.R/D1,782,11,19        2,31   
III.O/S/P 2,131,08        1,63   
III.F/A 2,161,21 2,89      2,42 1,81,48
III.G/V 2,521,14        2,04   
III.I/E 1,61   1,88    1,43   
III.R/V 2,211,15        1,71  1,62
IV.O/S/P 2,261        1,48   
IV.F/A 2,461 3,15     1,922,54 32,23
IV.G/V 2,351        1,62   
IV.I/E 1,681        1,57   
IV.R/V 2,611        2,91  2,5
I.F/A1,782,41,03        2,11 1,33 
I.G/V/P1,692,211,54       1,71,76   
I.I/E1,911,651,04   2,1711,67  1,61   
I.O/S 2,251,35        1,6   
I.R/K 2,861,37        2,38   

TriedaVYPZZAZVS
II.O/S2,12  
II.F/A1,67  
II.G/V/P1,81  
II.I/E1,642,75 
II.R/D2,03  
III.O/S/P   
III.F/A  1,93
III.G/V   
III.I/E 1,75 
III.R/V  1,86
IV.O/S/P   
IV.F/A  2,3
IV.G/V   
IV.I/E 2 
IV.R/V  2,69
I.F/A2,24  
I.G/V/P2  
I.I/E1,74  
I.O/S1,55  
I.R/K2,31  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
II.O/S26361610000
II.F/A27251820000
II.G/V/P2899802000
II.I/E28981100000
II.R/D29391520210
III.O/S/P242111100000
III.F/A302101611000
III.G/V23421610000
III.I/E288101000000
III.R/V283121210000
IV.O/S/P23371300000
IV.F/A21041331000
IV.G/V26281510000
IV.I/E23391100000
IV.R/V23141710000
I.F/A29242111100
I.G/V/P294111220000
I.I/E23510620100
I.O/S2047630000
I.R/K29161660010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
II.O/S263034116,692996115,23381,46
II.F/A273367124,703326123,19411,52
II.G/V/P283748138,563711137,17371,39
II.I/E283523125,823490124,64331,18
II.R/D293959136,523799131,001605,52
III.O/S/P243121130,043109129,54120,50
III.F/A304496152,004446150,29501,71
III.G/V233525153,263485151,52401,74
III.I/E283709132,463709132,4600,00
III.R/V283900139,293891138,9690,32
IV.O/S/P233765163,703708161,22572,48
IV.F/A213738181,053448167,2429013,81
IV.G/V263555136,733544136,31110,42
IV.I/E232916126,782883125,35331,43
IV.R/V233137136,393014131,041235,35
I.F/A29200171,46186066,431415,04
I.G/V/P293090108,242975104,241154,00
I.I/E232626114,172593112,74331,43
I.O/S20190295,10183991,95633,15
I.R/K293185109,833074106,001113,83

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB182(18/64)56,74%7655,59%7616192911 2,4775
Anglický jazykB235(10/25)66,89%3480,00%3421121  1,4134
Francúzsky jazykB12(0/2)    2    1,002
Matematika 5(2/3)30,66%5         
Nemecký jazykB12(0/2)    2    1,002
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)           
Slovenský jazyk a literatúra 117(28/89)55,29%11569,15%1152345392 2,18109
Teoretická časť odbornej zložky 117(28/89)    383332512,06109

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)373932422,08114

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.O/S8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba 
I.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
I.G/V/P8296 M grafický dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
I.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
I.R/K8283 M reklamná tvorba, 8271 M digitálna maľba - koncept art 
II.O/S8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba 
II.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
II.G/V/P8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
II.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
II.R/D8283 M reklamná tvorba, 8271 M digitálna maľba - koncept art 
III.O/S/P8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
III.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
III.G/V8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
III.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
III.R/V8283 M reklamná tvorba, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
IV.O/S/P8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
IV.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
IV.G/V8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
IV.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
IV.R/V8283 M reklamná tvorba, 8260 M propagačné výtvarníctvo 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP66196619
DPP2222
Znížený úväzok8484
ZPS1212
Na dohodu3131

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov06868
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu06868

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia252
2. atestácia92
štúdium školského manažmentu10
špecializačné inovačné štúdium40
špecializačné kvalifikačné360
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické351
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

September 2017:

14. 09. 2017 - Ružomberok - šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár 2017. Podujatie bolo realizované pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže Módny návrhár bola spoločnosť DIZAJN, n.o. na čele s prof. Ing. Pavlom Lizákom, PhD.

- 2. miesto a cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, bola odovzdaná študentke Valérii Kršiakovej, IV.O/S/P

29. 09. 2017 - študenti scénickej kostýmovej tvorby nás reprezentovali na fashion show recyklovanej módy Resonance v Bratislave

Október 2017:

20. 10. 2017 - 2. miesto Koyšove Ladce - Emma Martináková, IV.G/V

20. 10. 2017 - Olympiáda z ANJ:

1. miesto Michaela Bočáková, IV.G/V

2. miesto Sabína Čučková, II.R/D

3. miesto Stanislava Balážová, IV.R/V

November 2017:

29. 11. 2017 - krajské kolo v súťaži Zenit v programovaní, ktg. Grafik:

1. miesto - Stanislava Balážová, IV.R/V - postup do celoštátneho kola

2. miesto - Katarína Fapšová, IV.G/V

5. miesto - Ondrej Špánik, III.G/V

29. 11. 2017 - Olympiáda zo SJL - školské kolo

Ktg. 1. - 2. ročník:

1. miesto Zdenka Manenová, III.G/V

2. miesto Tara Gugová, I.O/S

3. miesto Monika Juríková, II.G/V/P

Ktg. 3. - 4. ročník:

1. miesto Lucia Bieliková, III.G/V

2. miesto Monika Moravčíková, IV.I/E

3. miesto Barbora Kačenová, IV.R/V

December 2017:

05. 12. 2017 - Olympiáda ľudských práv - školské kolo:

1. miesto Dominik Čamaj, IV.F/A

2. miesto Pavlína Farulová, II.G/V/P

3. miesto Ema Mičková, III.G/V

07. 12. 2017 - 3. miesto v literárnej súťaži - Marcela Muránska, III.I/E - Trenčianska univerzita A. Dubčeka

13. 12. 2017 - Olympiáda školské okolo z RUJ, ktg. B2:

1. miesto Valeriyja Truskavetska, II.G/V/P

2. miesto Dajana Morkes, II.G/V/P

3. miesto Olexandra Kovchar, IV.I/E

Január 2018:

26. 01. 2018 - Region Plzeň - ktg. Kresba - 2. miesto Havrlentová Daniela, IV.G/V

Február 2018:

15. 02. 2018 - Krajské kolo v olympiáde z RUJ - ktg. B3 - Dajana Morkes, II.G/V/P - 2. miesto

15. 02. 2018 - Krajské kolo v olympiáde z RUJ - ktg. B3 - Valerya Truskavetskaja,II.G/V/P - 3. miesto

28. 02. 2018 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín:

Poézia:

1. miesto - Adela Špalková, I.R/K

2. miesto - Kristína Hôrková, I.F/A

3. miesto - Adam Kukuc, II.G/V/P

Próza:

1. miesto - Eva Manákovová, I.O/S

2. miesto - Filip Janík, II.I/E

3. miesto - Soňa Prekopová, II.O/S

08. 02. 2018 - Výtvarná súťaž v olympizme III. Ktg. nad 15 rokov - Nikola Valová, III.R/V - 1. miesto - organizuje Slovenský olympijský výbor

Marec 2018:

06. 03. 2018 - okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička - I. ktg. Próza - 3. miesto Lenka Dvorská, III.I/E, 1. miesto Eva Manáková, I.O/S

21. 03. 2018 - krajské kolo súťaže Vansovej Lomnička - I. ktg. Próza - Eva Manáková, I.O/S - ocenenie za výnimočný prednes

Apríl 2018:

13. 04. 2018 - Módna línia mladých 2018 Prešov:

Boris Kráľ v kategórii vychádzkové odevy získal hlavné ocenenie Módna línia mladých 2018 - maturitná kolekcia SUBLIME BLUE

1. miesto - voľná tvorba - kolekcia IBA EGON žiačok 3. ročníka odevného dizajnu

1. miesto - športové odevy - kolekcia CALIGRAPHY od Vanesy Valicovej a Patrície Laurenčíkovej

1. miesto - vychádzkové odevy - maturitná kolekcia SUBLIME BLUE od Borisa Kráľa

2. miesto - scénická a kostýmová tvorba - za kolekciu GEBULE od študentiek 3. ročníka scénickej kostýmovej tvorby

2. miesto - voľná tvorba - kolekcia Icarus, Orpheus a Dafné Valérie Kršiakovej

2. miesto - módne doplnky - kolekcia ARMIS študentov 3. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo

27. 04. 2018 - Kreativita mladých grafikov Nižná:

2. miesto - ktg. Fotografia - Patrícia Pivodová, II.F/A

3. miesto - ktg. Fotografia - Lucia Ričanyová, II.F/A

2. miesto - ktg. Plagátová tvorba - Natália Regnerová, III.R/V

Česné uznania: Alžbeta Bobulová, Nina Turzíková, Patrik Tinka, Matúš Ďuračka, Sabína Hoosová, Andrea Bieliková

Máj 2018:

31. 05. 2018 Amfo Trenčianskeho kraja 2018 - krajské kolo

3. miesto Samuel Petráš, III.F/A - ktg. Čiernobiela fotografia

2. miesto Samuel Petráš, III.F/A - ktg. Farebná fotografia

3. miesto Lucia Ričanyová, II.F/A - ktg. Farebná fotografia

1. miesto Michaela Vendžurová, III.F/A - ktg. Farebná fotografia

Jún 2018:

13. 06. 2018 - Školské kolo súťaže v písaní na počítači:

1. miesto Izabela Princová, I.G/V

2. miesto Renata Rezáková, I.O/S/P

3. Laura Laššová, I.I/E

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September 2017:

03. 09. - 08. 09. 2017 - exkurzia Londýn

13. 09. 2017- Mestská veža - Súhry, študijný odbor DEX

14. 09. 2017 - ZRŠ pre 1. ročník

14. 09. 2017 - súťaž RK - Módny návrhár 2017 - Valéria Kršiaková vo finále - 2. miesto

18. 09. 2017 - prezentácia k MS pre 4. ročník

19. 09. 2017 - opravné ÚMS

21. 09. 2017 - prednáška FRESCO - murálna maľba - spoločenská miestnosť - študijné odbory DEX , DIN

22. 09. 2017 - Trenčín mesto módy EXPOCenter Trenčín - 270 žiakov

26. 09. 2017- Bienále ilustrácie Bratislava - II.RD

Október 2017:

02. 10. 2017 - Deň otvorených dverí TSK - 4 žiaci + kostým Chema

03. 10. 2017 - divadlo v anglickom jazyku" Farenheit 451" v Žiline

03. 10. 2017 - deinštalácia výstavy Červený kameň

04. 10. 2017 - Viedeň - Designweek - 4. ročník

05. 10. 2017 - Bienále ilustrácie v SNM Bratislava - študijný odbor PPG

05. 10. 2017 - Bienále ilustrácie + Dom umenia, 3. ročík, študijné odbory PPV a RET, I.R/K

09. 10. 2017 - deinštalácia Mestská veža - Súhry, študijný odbor DEX

13. - 14. 10. 2017 - Jednota dôchodcov - Expocenter - stánok SUŠ TN + 3 hostesky

16.10. 2017 - inštalácia Papierový sen - Ružomberok synagóga

16. - 20.10. 2017 - Súvislá PRAX - II.G/V/P - OBRAZY pre Leoni (študijný odbor PPV)

16. - 19. 10. 2017 - Mobilita Erasmus + vo Valašskom Meziříčí, 10 žiakov + 2 učitelia

28. 10. 2017 - spoločná stužková slávnosť - IV.O/S/P, IV.I/E, IV.G/V - Expocenter Trenčín

November 2017:

16. 11. 2017 - IV.R/V - stužková slávnosť - Trenčianske Stankovce

21. 11. 2017 - imatrikulácia prvákov SUŠ v Trenčíne - organizuje III.R/V trieda

25. 11. 2017 - plenárna schôdza Združenia rodičov pri SUŠ v Trenčíne

29. 11. 2017 - krajské kolo súťaže Zenit v programovaní - vo VYT 4,

December 2017:

13. 12. 2017 - Olympiáda SJL - školské kolo

13. 12. 2017 - Olympiáda RUJ - školské kolo

16. 12. 2017 - sobota - prehliadka historických kostýmov na Mierovom námestí v Trenčíne

22. 12. 2017 - audiovizuálna prednáška - Svet médií - kino Hviezda - 1. - 4. ročník

Január 2018:

11. 01. 2018 - Deň otvorených dverí SUŠ Trenčín - info o škole a talentovej skúške

25. 01. 2018 - Region Plzeň + 3 žiaci - medzinárodná súťaž v kresbe a tvorbe plagátu

28. 01. - 02. 02. 2018 - 1. turnus LVVK vo Vysokých Tatrách

30. 01. 2018 - prednáška Extrémizmus - organizuje Centrum pre ľudské práva Bratislava

Február 2018:

07. 02. 2018 - Holokaust - prednáška pre 1. ročník

10. 02. 2018 - módna prehliadka na plese SOŠ stavebnej v Trenčíne

11. 02. - 16. 02. 2018 - 2. turnus LVVK

12. 02. 2018 - Exkurzia Leoni, študijný odbor PPV - 2. a 4. roč.

14. 02. 2018 - Exkurzia Brno, študijný odbor DIN, 3.+4. roč. - Vila Tugendhat

16. 02. 2018 - prednáška - Sekty - organizovalo CPPPaP Trenčín - II.O/S, II.R/D

Marec 2018:

02. 03. 2018 - exkurzia ACCORD - I.O/S, II.O/S

06. 03. 2018 - divadlo Žilina - Moja sestra Sýria v ANJ - 1.- 4. ročník, výber žiakov

16. 03. 2018 - Medzinárodné majstrovstvá v šití - Krakow, Poľsko + 2 žiačky

17. 03. - 24. 03. 2018 - Mobilita Erasmus + v Baľčiku, Bulharsko - 10 žiakov

19. 03. 2018 - Klokan - školské kolo matematickej súťaže

26. 03. 2018 - Prijímacia talentová skúška, hodnotenie - 304 prihlásených žiakov

27. 03. 2018 - Prijímacia talentová skúška 2. termín - 18 prihlásených žiakov

22. 03. 2018 - vyhodnotenie súťaže Digiplagát - Ing. Ľ. Bartoš

28. 03. 2018 - oceňovanie učiteľov v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, Ing. Janka Tesarčíková, 2 páry v historických kostýmoch

Apríl 2018:

06. 04. 2018 - workshop košíkárstva v Trenčianskych Miticiach - 1. ročník, študijný odbor DEX

10. 04. 2018 - Mladý Európan - súťaž pre žiakov 2. ročníka - TSK

12. 04. 2018 - Divadlo Žilina - Smrť sa volá Engelchen - II.I/E, II.R/D

13. 04. 2018 - Módna línia mladých 2018 Prešov

13. 04. 2018 - Deň narcisov - zbierka Liga proti rakovine

27. 04. 2018 - Kreativita mladých grafikov - Nižná

Máj 2018:

15. 05. 2018 - exkurzia do Oswienčimu, vybratí žiaci školy

17. 05. 2018 - exkurzia do Viedene - 1. - 3. roč., študijný odbor PPG

19. 05. 2018 - Deň múzeí Trenčín - prehliadka historických kostýmov na Trenčianskom hrade

27. 05. 2018 - módna prehliadka ku Dňu detí - Južanka, Trenčín

Jún 2018:

21. 06. 2018 - 4. ročník módnej showÓDY MÓDY - Expocenter Trenčín

21. - 24. 06. 2018 - Art in Park - sprievodné podujatie filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach - prezentácia SUŠ Trenčín (Land art, módna prehliadka)

25. 06. - 30. 06. 2018 - poznávacia exkurzia do Toskánska, študijný odbor FOD

26. 06. 2018 - inštalácia výstavy SUŠart na hrade Červený kameň, študijný odbor SKT

29. 06. 2018 - FestAnča Žilina - festival animovaného filmu, študijný odbor ANT

Júl 2017

27. 07. 2018 - Výstava Praha - Slovenský inštitút v Prahe

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé

Dotyky s ľudovou kultúrou - trienále výstavy žiackych prác v spolupráci s Národným múzeom v Martine a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.

ÓDY MÓDY - trienále autorskej tvorby módnych dizajnérov - úspešných absolventov odevného dizajnu na SUŠ Trenčín v spolupráci s Trenčianskym múzeom na Trenčianskom hrade.

SÚHRY - každoročná prehliadka žiackych výtvarných prác jedného zo študijných odborov SUŠ v Mestskej veži v Trenčíne.

SUŠ-art - každoročná prehliadka žiackych výtvarných prác jedného zo študijných odborov SUŠ v hlavnej turistickej sezóne (júl - september) v spolupráci s múzeom Červený Kameň na hrade Červený Kameň.

B) Krátkodobé

1. Grafické systémy - aplikácia systému Photoshop Lightroom 4 a 3DS Max, Cinema 4D vo vyučovaní odborných a výtvarných predmetov - Grantový program MŠVVaŠ SR pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva.

2. Multimediálna knižnica - "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc " z prostriedkov MŠVVaŠ SR. Projektom sa modernizuje poskytovanie knižničných služieb na SUŠ Trenčín, PC program Clavius.

3. Erasmus+ - medzinárodný projekt so Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou vo Valašskom Meziříčí (ČR) a National School od Stage and film design Plovdiv (BG).

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Dňa 18. 01. 2018 a 25. 01. 2018

Druh inšpekcie:

Tematická inšpekcia č. 3078/2017-2018, ktorú vykonali Ing. Ľudmila Godálová, Ing. Zuzana Machunková a Mgr. Eva Šedivá.

Predmet inšpekčnej činnosti:

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách.

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila dňa 20. 02. 2018 Ing.Ľudmila Godálová, školská inšpektorka.

Na prerokovaní správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti sa zúčastnili:

a/ za Štátnu školskú inšpekciu - Školské inšpekčné centrum Trenčín - Ing. Ľudmila Godálová

b/ za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec - PaedDr. Ivan Štefka

Prerokovanie správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti potvrdzujú dňa 23. 02. 2018 v Trenčíne

a/ za Štátnu školskú inšpekciu - Školské inšpekčné centrum Trenčín - Ing. Ľudmila Godálová

b/ za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec - PaedDr. Ivan Štefka

Závery:

V kontrolovaných školských vzdelávacích programoch, na tvorbe ktorých sa podieľali viacerí učitelia školy, boli zapracované princípy výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Škola sa hlásila k rozvíjaniu kritického myslenia žiakov, pre vzdelávanie k demokratickému občianstvu absentovali konkrétne zadefinované stratégie, ktoré bude škola využívať na posilnenie týchto procesov, ako bude pokrok žiakov v oblasti kritického myslenia sledovať a vyhodnocovať. V zadaných dotazníkoch sa učitelia i žiaci zhodli v tom, že celý výchovno-vzdelávací proces je predchnutý kultúrou demokratického dialógu, v škole sa dbá na dôstojnosť človeka vo všetkých prístupoch a medziľudských vzťahoch. Klíma školy bola otvorená. Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s platnou školskou legislatívou. Obsahoval zapracované všetky základné kapitoly z dokumentov, týkajúcich sa ľudských práv žiakov, uvedenie konkrétnych názvov dokumentov však v preambule chýbalo.Učitelia a žiaci zhodne v odpovediach uviedli, že boli s dokumentom preukázateľne oboznámení. Žiaci tiež väčšinou odpovedali, že školský poriadok chápu ako dokument pravidiel školskej demokracie, ktorý pomáha vytvárať podmienky pre tvorivú pracovnú a ľudsky priaznivú klímu v škole. Žiaci vyjadrili spokojnosť s pravidlami školského poriadku a s organizáciou vyučovania. Podľa ich vyjadrenia v osobných rozhovoroch nepociťujú potrebu výrazných zmien v školskom poriadku ani v školskom vzdelávacom programe svojho študijného odboru. V dotazníkoch viac ako polovica opýtaných uviedla, že škola im nevytvára dostatočný priestor na diskusiu o školskom poriadku. Táto skutočnosť nekorešponduje s podmienkami vytváranými školou - schránka na anonymné otázky vedeniu, nevyužitá ponuka pre žiacku samosprávu na zapojenie sa do tvorby dokumentu. Podľa názoru riaditeľa školy samospráva funguje viac menej formálne z dôvodu nízkej angažovanosti žiakov. Samotní členovia žiackej školskej rady nevedeli v rozhovore potvrdiť, prečo sa viac nepodieľajú na fungovaní školy aj napriek skutočnosti, že škola im túto možnosť poskytuje. V dotazníku väčšina opýtaných žiakov uviedla, že vnímajú učiteľov ako spravodlivých pri prešetrovaní výchovných problémov a vítajú, že škola rešpektuje každého jej žiaka rovnako. Oceňovali možnosť riešiť osobné problémy so školským psychológom. Žiaci aj v rozhovoroch potvrdili, že oporu v mnohých učiteľoch majú, môžu s nimi riešiť aj osobné záležitosti. Škola mala systematický a plánovaný prístup ku vzdelávaniu k demokracii a ľudským právam. Postoje žiakov a ich hodnotovú orientáciu zisťovala najmä prostredníctvom pozorovania a rozhovormi so žiakmi. Vytváraním dostatočného priestoru žiakom pre vyjadrenie svojich postojov a vlastných názorov na hodinách vyučovania, organizovaním doplnkových aktivít sa škole darilo formovať hodnotový systém a občiansko-sociálne kompetencie žiakov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v budove školy na Staničnej 8, Trenčín. Normatív vybavenosti tried, odborných učební a dielní je v súlade s normatívom základného vybavenia pracovísk teoretického a praktického vyučovania.

Kapacita školy:

Školský manažment:

kancelária riaditeľa školy,

kancelária pre ekonomického zástupcu

kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy TV,

kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy OV,

kancelária pre sekretariát,

sociálne zariadenie.

Pedagogickí zamestnanci školy:

zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,

kabinety pre učiteľov,

1 spoločenská miestnosť,

1 konferenčná miestnosť,

11 počítačových učební,

2 fotoateliéry,

2 fotokomory,

1 knižnica,

3 šijacie dielne,

1 striháreň,

1 grafická dielňa,

1 serigrafická dielňa,

1 sadrovňa,

1 modelovňa,

1 animačná dielňa,

2 dielne propagačného výtvarníctva,

1 telocvičňa,

1 zvukové štúdio,

18 klasických učební vybavených datavideoprojektorom a premietacím plátnom,

3 ateliéry pre figurálne kreslenie,

1 učebňa dizajnu exteriéru,

1 kresliareň,

1 dielňa priemyselného dizajnu so špeciálnou striekacou kabínou,

1 keramická dielňa s vypalovacou pecou,

1 učebňa odevného dizajnu.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

kancelária pre mzdovú účtovníčku,

kancelária pre správcu počítačovej siete,

sklad materiálov,

elektrikárska dielňa,

kotolňa,

vzduchotechnika,

archív.

Ďalšie priestory:

Hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne,

sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky,

sklady náradia, strojov a zariadení.

Žiaci majú možnosť sa ubytovať v Školskom internáte, Staničná 6, Trenčín, ktorý poskytuje aj dochádzajúcim žiakom stravovacie služby.

V blízkosti Školského internátu a súčasne aj školy je ihrisko, ktoré je k dispozícii na realizovanie rôznych športovo-rekreačných aktivít.

Priestorové zabezpečenie školy je veľmi dobré, učebne sú vyhovujúce pre odborné a výtvarné predmety.

V blízkej budúcnosti škola potrebuje:

- rekonštrukciu podlahových krytín v učebniach a v kabinetoch,

- zateplenie obvodového plášťa školy,

- vybudovanie parkoviska a rozšírenie parkovacej plochy pred telocvičňou školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď tabuľka pod bodom 5)

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky od rodičov v školskom roku 2017/2018 v sume 15.195,- € boli investované na mimoškolskú činnosť, exkurzie, výstavy a športovú činnosť.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V školskom roku 2017/2018 bolo prijatých 484 vzdelávacích poukazov, hodnota jedného poukazu bola 32,- €, celková suma na vzdelávacie poukazy bola škole pridelená vo výške 15.488,- €.

V šk.roku 2017/2018 pracovalo 37 krúžkov, s učiteľmi boli uzatvorené dohody o vykonaní prác, stanovená výška odmeny bola 4,50 € za jednu odučenú hodinu. Mzdové náklady predstavovali 10.404,- €, odvody z dohôd boli vo výške 3.662,21 €.

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín získalo v školskom roku 2017/2018 z 2 % odvedenej dane 0,- €, z dôvodu formálnej chyby pri registrácii medzi žiadateľov o poskytnutie 2% z dane.

5. Normatívne príspevky MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 1.716.228,- € --100 % na rok 2018.


Študijný odborPočet žiakovMzdový normatívPrevádzkový normatív - min.Normatív spolu stredNormatív spolu stred po zohľadnení KKS
Výtvarné odbory5162.526,29 €347,02 €2.898,35 €3.208,63 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín plní so sto percentnou úspešnosťou všetky svoje stanovené ciele a vízie v súčinnosti s:

1.) Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016-2020, v ktorom sa vláda navrhovanými riešeniami v regionálnom a vysokom školstve zaväzuje k zvýšeniu kvality a výkonnosti výchovného a vzdelávacieho systému Slovenskej republiky majúceho vplyv na prípravu absolventov pre potreby spoločnosti v súčasnosti a v budúcnosti a ich osobného rastu,

2.) Štátnym vzdelávacím programom a následne so školou vypracovaným Školským vzdelávacím programom,

3.) zodpovedajúcimi právnymi predpismi, ktoré stanovujú podmienky pre vzdelávanie a jeho priebeh, riadenie školy, zabezpečenie a využívanie ekonomických zdrojov školy:

—- zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

—- zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

—- zákon č. 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

—- zákon č. 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave,

—- vyhláška č. 64/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania,

—- vyhláška č. 65/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách,

—- zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Slabé stránky školy

Stredná umelecká škola sídli v budove, ktorá bola projektovaná ako vzdelávacia inštitúcia a postavená v troch etapách od roku 1964 do roku 1980. Objekt školy je architektonicky veľkoryso riešený, tvoria ho 4 pavilóny a 3 átriá. Veľká časť budovy je prízemná, čo zvyšuje finančné náklady na jej prevádzku. Nárast týchto ukazovateľov súvisí aj s tým, že sa nerieši komplexná výmena okien, ktoré sú kovové a vykazujú veľké úniky tepla a celkové zateplenie budovy. V roku 2013 sme zabezpečili čiastočnú výmenu okien v bloku B školy, kde sa nachádzajú prevažne administratívne priestory, kabinety a zborovňa. V roku 2014 sa realizovala v rámci rekonštrukcie ďalšia výmena v bloku D,E,F a prístavbe školy. Počas letných prázdnin v r. 2016 prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove s výnimkou prístavby ako aj výmena okien v druhom átriu školy. Výmenou sa dosiahla výrazná úspora energií a hlavne zlepšenie teplotných pomerov v týchto priestoroch. V roku 2018 prebehla rekonštrukcia jestvujúceho parkoviska pred budovou školy, rekonštrukcia podláh a maľovanie VYT 7, VYT 8, vybudovanie ďalšej výpočtovej miestnosti - VYT 11, rekonštrukcia podláh v dieľňach č. 1, č. 2 a č.3, rekonštrukcia žiackych šatní - I. etapa.

Škola poskytuje vzdelávanie v špecifických umeleckých odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, kde sa žiaci vyučujú v malých skupinách /5 až 9 žiakov/, čo predstavuje značnú personálnu a priestorovú náročnosť. Túto skutočnosť finančný normatív zohľadňuje, je však nutné pravidelne ho prehodnocovať a valorizovať.

Silné stránky školy

Stredná umelecká škola je jedinou plne organizovanou umeleckou školou v trenčianskom regióne. Toto zameranie je dlhodobé a z hľadiska perspektívy má škola ambíciu smerovať k dizajnu a po zavedení nových študijných odborov vychovávať absolventov ako špičkových odborníkov v oblasti dizajnu a reklamy. Za týmto účelom cieľavedome buduje počítačové zázemie pre vyučovanie väčšiny v praxi používaných počítačových programov. Zvýšená pozornosť sa venuje individuálne začleneným žiakom, ktorých je medzi talentovanými mladými ľudmi veľa a ich počet ďalej narastá /36/. SUŠ dnes predstavuje modernú vzdelávaciu inštitúciu na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí aj úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na vysoké školy a pri uplatnení na pracovnom trhu.

Príležitosti

Súčasné smerovanie a štruktúra pracovných príležitostí vytvára priestor pre rozvoj tvorivých dizajnérskych, reklamných, grafických a návrhárskych profesií. Do siete študijných odborov pre SUŠ v Trenčíne bol perspektívne zaradený ďalší umelecký študijný odbor a to 8272 M dizajn digitálnych aplikácií s účinnosťou od 01. 09. 2018 Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09. 06. 2017 pod číslom 2017-5785/27163:4-10E0.

Hrozby

Už niekoľko rokov sledujeme výraznejší pokles demografickej krivky vývoja populácie. Ďalšiu hrozbu predstavujú náhle zmeny školskej legislatívy, ktoré narúšajú procesy prijímania a vzdelávania žiakov SŠ. Negatívne pôsobia aj zákony v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré vyžadujú schvaľovanie zadaní a účasť stavovskej organizácie na maturitných skúškach, čo odborne a personálne nedokážu zabezpečiť.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V súčasnosti Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín nemá k dispozícii spätnú väzbu o pôsobení žiakov SUŠ Trenčín na trhu práce - disponuje len informáciami o prijatí žiakov na vysoké školy.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie je organizované prevažne v dopoludňajších hodinách tak, že sú zohľadnené psychohygienické potreby žiakov zaradením prestávok. V niektorých prípadoch sa vyučujú nulté hodiny od 7,10 hod.

Ak majú žiaci popoludňajšie vyučovanie, ktoré sa týka blokov výtvarných, odborných predmetov alebo praxe, majú hodinovú prestávku na obed.

Veľká prestávka na malé občerstvenie je po 3. vyučovacej hodine a trvá 20 minút od 10:30 do 10:50 hod. Žiaci majú k dispozícii bufet a automat na teplé a studené nápoje.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Adobe Premiere, After Effects161Ing. J. Tesarčíková
Animácia, postprodukcia, strih181Mgr. art. M. Žovinec
ANJ - príprava na MS konverzácia121Mgr. H. Hajná
ANJ - príprava na pís. maturitu B1111Mgr. S. Zahoráková
ANJ - príprava na pís. maturitu B2101Mgr. S. Zahoráková
ANJ - základy angličtiny181Mgr. H. Hajná
Čierno-biela fotografia111Mgr. P. Obst
Divadelný krúžok191Mgr. H. Hajná
DVK - príprava na VŠ131Mgr. D. Paulo
Filmový seminár181Mgr. K. Pokorná
Florbal121Ing. Mgr. Anna Šupáková
FRJ - konverzačné témy pre 4.ročník111Mgr. S. Zahoráková
FRJ - začiatočníci101Mgr. E. Hoždorová
Hra na klavíri121Mgr. art. J. Ančic, ArtD.
Krúžok šitia161Ing. K. Mikušincová
Lectra, modelovanie161Ing. G. Fraňová
Lezecká stena121Mgr. A. Zacharová
Lezecká stena141Mgr. K. Spačková
Matematika na VŠ101Mgr. M. Balažovjechová
Modelovanie - materiálové151Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Modelovanie busty a figúry171Mgr. V. Pacalaj
Modelovanie odevov a šitie181Ing. G. Fraňová
Nastavenie portfólia121Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Opakovanie maturitných otázok z DVK111Mgr. L. Izakovičová
Plávanie191Mgr. A. Zacharová
Príprava projektu121Mgr. art. T. Storinský
Prípravný kurz na VŠ, kresba aktu131Mgr. art. R. Sender
Seminár z technológie151Ing. K. Mikušincová
Seminár z technológie141Ing. Mgr. A. Šupáková
Seminár zo SJL pre maturantov131PaedDr. J. Kováčová
Serigrafia181Mgr. art. I. Ochránková
Serigrafia171Mgr. A. Straňáková
Športové hry151Mgr. A. Zacharová
Športové hry - exteriér181Mgr. A. Zacharová
Technologický seminár121Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Tvorba 3D modelov do portfólia161Mgr. art. M. Smoleňák
V-RAY 3DS MAX171Mgr. art. M. Smoleňák

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Vedenie školy pravidelne spolupracuje so Združením rodičov pri SUŠ Trenčín - občianske združenie, ktoré bolo založené 01. 09. 2012. Riaditeľ školy sa zúčastňuje na zasadnutiach Rodičovskej rady a pri svojej práci využíva návrhy, podnety a požiadavky rodičov. Podpora zo strany rodičov predstavuje mimoriadny potenciál v procese obsahovej prestavby školy a tvorí základ pre materiálovo-technické zabezpečenie vyučovania.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Stredná umelecká škola v Trenčíne spolupracuje s viacerými subjektami s cieľom vytvárať rôzne akcie a podujatia aj pre širokú verejnosť:

- s Kultúrno-informačným centrom v Trenčíne sa každoročne podieľame na projekte Noc múzeí a galérií;

- pri príležitosti odovzdávania cien Karla Čapka participujeme so spoločnosťou bratří Čapků na bienále výstavy rôznych študijných odborov v priestoroch památníku bratří Čapků v Strži (ČR);

- zabezpečujeme rôzne aktivity a besedy v spolupráci s Mestskou Políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Centrom voľného času, Ligou proti rakovine - Deň narcisov; Biela pastelka - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska;

- prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkame široké spektrum mimoškolských aktivít - záujmových krúžkov pre žiakov SUŠ aj iných stredných škôl;

- v školskom roku 2017/2018 prebiehal kurz Keramiky pre zamestnancov SUŠ a širokú verejnosť.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ivan Štefka

V Trenčíne, 8. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8. 10. 2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria