Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín
Adresa školyStaničná 8, 911 05 Trenčín
Telefón+421 32 650 57 11
E-mailsustn@sustn.sk
WWW stránkasustn.edupage.org
ZriaďovateľTrenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Ivan Štefka032/ 650 57 260908 738 201sustn@sustn.sk
ZRŠIng. Anna Páleníková032/ 650 57 23 sustn@sustn.sk
ZRŠRNDr. Eva Krupalová032/ 650 57 24 sustn@sustn.sk
ZRŠIng. Tatiana Brecíková032/ 650 57 220917 108 574sustn@sustn.sk
Vedúca praxeMgr. Alena Straňáková032/ 650 57 22 sustn@sustn.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Mgr. Anna Šupákovásustn@sustn.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Helena Hajnásustn@sustn.sk
ostatní zamestnanciMarcela Hartmanovásustn@sustn.sk
zástupcovia rodičovPeter Filimpocher0907 771 146
 Ing. Juraj Hudák0903 119 799
 Zlata Lišková0903 773 025
zástupca zriaďovateľadoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.032/7400101
 Ing. Ladislav Matejka0904487481
 Bc. Eduard Filo0904262104
 Ing. Juraj Maláň0907742165
zástupca štud. radySabína Hoosová0914276693

Poradné orgány školy

Názov PK a OKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK SJLMgr. Helena Hajná SJL 
PK CUJPaedDr. Alexandra MisárošováANJ, NEJ, FRJ, RUJ 
PK prírodoved. predmetovMgr. Marianna BalažovjechováMAT, FYZ, CHE, INF, ZEK 
PK TVŠMgr. Andrea ZacharováTŠV 
PK spoločensko-ved. predmetovMgr. Miroslava Holtáková DEJ,OBN,ETV,NAB 
PK FIKMgA. Lýdia Masárová PoulováFIK, KRE 
OK študijného odboru ODDMgr. art. Petra PršováODD, KOO, MOO, DVK, EKO, NAM, NAV 
OK študijného odboru SKTMgr. art. Kristína HroznováDVK, DDF, NAV, VYP, EKO 
OK študijného odboru PPGMgr. Tatiana TóthováDVK, NAV, PRA, POG, ITV, TEC, VYP, EKO 
OK študijného odboru PPVMgr. Marek BitarovskýDVK, NAV, VYP, PRA, ITT, TEK, PIS, TEC, EKO 
OK študijného odboru FODMgr. Pavol ObstFOD, PCV, TVF, TYP, DVK, TEC, VID, VYP, EKO 
OK študijného odboru RETMgr. art. Iveta Ochránková DTR, VID, RET, PSR, DVK, TEC, VYP, PIS, VID, EKO 
OK študijného odboru ANTMgr. art. Silvia ŠiveňováKLA, PKA, VYP, DVK, TTF, MOD, ZDF, DGA, FTM, DAF, PDA, EKO 
OK študijného odboru PDIMgr. art. Michal SmoleňákDVK, DDI, TDI, TEC, NAK, NAV, MOD, DIP 
OK študijného odboru DINMgr. art. Zuzana ŠkriečkováDVK, DDI, TEC, TIT, NAV, POG, IMT, KRE, DIP 
OK študijného odboru DEXMgr. Alena StraňákováDVK, DDI, TET, NAM, ZZA, UPR, TRE, KRE, IMT 
OK študijného odboru DIMIng. Jana TesarčíkováDVK, POG, KRE, UPR 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 516

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.O/S20 
I.F/A29 
I.G/V/P29 
I.I/E23 
I.R/K29 
II.O/S26 
II.F/A27 
II.G/V/P28 
II.I/E28 
II.R/D29 
III.O/S/P24 
III.F/A30 
III.G/V23 
III.I/E28 
III.R/V28 
IV.O/S/P23 
IV.F/A20 
IV.G/V26 
IV.I/E23 
IV.R/V23 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda3D MOD3DMANJAPIAPPDEJDTRDAFDEDDDIDZADVKDGADIPEKL
II.O/S  2,23        2,65   
II.F/A  2,3    2,11   2,631,89  
II.G/V/P 1,81,79        1,36   
II.I/E 2,752,18        1,89   
II.R/D  2,38        1,762  
III.O/S/P  2,54        1,5   
III.F/A  2,34    1,5   2,031,5  
III.G/V 1,52,52        2,26   
III.I/E 22,29        1,21   
III.R/V 12,14        1,43   
IV.O/S/P  2,74     2,251 1,65   
IV.F/A  2,5    2   2,753  
IV.G/V  2,42        2,04   
IV.I/E 2,52,13      1,211,51,83   
IV.R/V  2,17 2,5      1,65   
I.F/A  2,21  2,14 1,67   2,52   
I.G/V/P  2  1,97     2,31   
I.I/E  2,26  1,61     1,22   
I.O/S  1,95  1,95     1,7   
I.R/K  2,97  2,482,79    2,66   

TriedaEKOETVFIKFRJFYZCHEINFITVIMTKLAKLPKOOKODKSTKRE
II.O/S  2,08  2,51,65    2,19   
II.F/A  2,15  2,71,63        
II.G/V/P  1,89  2,391,46     2 2,3
II.I/E     1,891,64       1,75
II.R/D     2,621,65       2,34
III.O/S/P1,88 22 1,75     1,78  2,22
III.F/A2,52 21,75 1,93         
III.G/V2,87 2,392 2,09  1,89      
III.I/E2,11  1,2 1,32  1,63     1,86
III.R/V2,25 1,712,2 1,64        2,71
IV.O/S/P2,39 2,191,5       2   
IV.F/A2,45 2,052    2,54      
IV.G/V1,96 1,422   1,292      
IV.I/E1,39  3    2      
IV.R/V2,13 1,712,63   1,712,26      
I.F/A    3,14 2,55        
I.G/V/P    2,79 2,24     1,78  
I.I/E    2,57 2,04        
I.O/S    2,85 2,2    1,95   
I.R/K    3,48 1,83       2,7

TriedaMSKMATMODMOONABNAKNAMNAMNAVNEJOBNOPROAJODTODD
II.O/S 3,08    2,04   1,73    
II.F/A 3,48        1,48    
II.G/V/P 2,21        1,82    
II.I/E 2,18        1,57    
II.R/D 2,66        1,86    
III.O/S/P 2,791,671,53 1,78  1,921,561,79    
III.F/A 2,97       1,752,03    
III.G/V 3,221,75     2,131,692,17    
III.I/E 2,64      1,431,441,79    
III.R/V2,192,711,29     1,821,561,71    
IV.O/S/P 3,2212,38 1  1,521,361,87    
IV.F/A 3,552,71      2,272,55    
IV.G/V 3,12      1,961,571,88    
IV.I/E 2,83      1,741,431,52 1,25  
IV.R/V1,443,09      2,781,672,52    
I.F/A 3             
I.G/V/P 2,62             
I.I/E 2,57     1,67       
I.O/S 3,2    1,95        
I.R/K 3,45             

TriedaPČOZPISPOGPČOZPCVPDAPKAPSEPSRRETRUJSJLSPRSPRŠA
II.O/S           2,231  
II.F/A  1,61        2,331  
II.G/V/P 1,381,54        2,541  
II.I/E  1,25        2,141  
II.R/D 2,351,33     2,2  2,791,14  
III.O/S/P          1,882,711  
III.F/A  1,45       2,112,381  
III.G/V  1,95       2,52,521  
III.I/E  1       1,671,961  
III.R/V          2,142,641  
IV.O/S/P          2,382,781  
IV.F/A  1,57       3,172,851  
IV.G/V  1,79       1,92,581  
IV.I/E  1,58       1,252,31  
IV.R/V       2,44  23,131  
I.F/A 1,831,8        2,341,03  
I.G/V/P 1,41,79        2,691  
I.I/E  1,7        2,481,04  
I.O/S  1,75        2,151  
I.R/K 1,841,69        2,341,07  

TriedaTEKTECTŠVTČOZ TVFTDITETTITTRETHFTYPUPRUPDUPKVID
II.O/S 2,731,36        1,92   
II.F/A 1,721,04        1,89 2,22 
II.G/V/P 1,861       1,61,85   
II.I/E2,631,651,15   2,63    1,61   
II.R/D1,782,11,19        2,31   
III.O/S/P 2,131,08        1,63   
III.F/A 2,161,21 2,89      2,42 1,81,48
III.G/V 2,521,14        2,04   
III.I/E 1,61   1,88    1,43   
III.R/V 2,211,15        1,71  1,62
IV.O/S/P 2,261        1,48   
IV.F/A 2,461 3,15     1,922,54 32,23
IV.G/V 2,351        1,62   
IV.I/E 1,681        1,57   
IV.R/V 2,611        2,91  2,5
I.F/A1,782,41,03        2,11 1,33 
I.G/V/P1,692,211,54       1,71,76   
I.I/E1,911,651,04   2,1711,67  1,61   
I.O/S 2,251,35        1,6   
I.R/K 2,861,37        2,38   

TriedaVYPZZAZVS
II.O/S2,12  
II.F/A1,67  
II.G/V/P1,81  
II.I/E1,642,75 
II.R/D2,03  
III.O/S/P   
III.F/A  1,93
III.G/V   
III.I/E 1,75 
III.R/V  1,86
IV.O/S/P   
IV.F/A  2,3
IV.G/V   
IV.I/E 2 
IV.R/V  2,69
I.F/A2,24  
I.G/V/P2  
I.I/E1,74  
I.O/S1,55  
I.R/K2,31  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
II.O/S26361610000
II.F/A27251820000
II.G/V/P2899802000
II.I/E28981100000
II.R/D29391520210
III.O/S/P242111100000
III.F/A302101611000
III.G/V23421610000
III.I/E288101000000
III.R/V283121210000
IV.O/S/P23371300000
IV.F/A21041331000
IV.G/V26281510000
IV.I/E23391100000
IV.R/V23141710000
I.F/A29242111100
I.G/V/P294111220000
I.I/E23510620100
I.O/S2047630000
I.R/K29161660010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
II.O/S263034116,692996115,23381,46
II.F/A273367124,703326123,19411,52
II.G/V/P283748138,563711137,17371,39
II.I/E283523125,823490124,64331,18
II.R/D293959136,523799131,001605,52
III.O/S/P243121130,043109129,54120,50
III.F/A304496152,004446150,29501,71
III.G/V233525153,263485151,52401,74
III.I/E283709132,463709132,4600,00
III.R/V283900139,293891138,9690,32
IV.O/S/P233765163,703708161,22572,48
IV.F/A213738181,053448167,2429013,81
IV.G/V263555136,733544136,31110,42
IV.I/E232916126,782883125,35331,43
IV.R/V233137136,393014131,041235,35
I.F/A29200171,46186066,431415,04
I.G/V/P293090108,242975104,241154,00
I.I/E232626114,172593112,74331,43
I.O/S20190295,10183991,95633,15
I.R/K293185109,833074106,001113,83

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB182(18/64)56,74%7655,59%7616192911 2,4775
Anglický jazykB235(10/25)66,89%3480,00%3421121  1,4134
Francúzsky jazykB12(0/2)    2    1,002
Matematika 5(2/3)30,66%5         
Nemecký jazykB12(0/2)    2    1,002
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)           
Slovenský jazyk a literatúra 117(28/89)55,29%11569,15%1152345392 2,18109
Teoretická časť odbornej zložky 117(28/89)    383332512,06109

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 115(28/87)373932422,08114

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.O/S8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba 
I.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
I.G/V/P8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
I.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
I.R/K8283 M reklamná tvorba, 8271 M digitálna maľba - koncept art 
II.O/S8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba 
II.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
II.G/V/P8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
II.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
II.R/D8283 M reklamná tvorba, 8271 M digitálna maľba - koncept art 
III.O/S/P8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
III.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
III.G/V8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
III.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
III.R/V8283 M reklamná tvorba, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
IV.O/S/P8298 M odevný dizajn, 8270 M scénická kostýmová tvorba, 8221 M 05 priemyselný dizajn 
IV.F/A8297 M fotografický dizajn, 8259 M animovaná tvorba 
IV.G/V8261 M propagačná grafika, 8260 M propagačné výtvarníctvo 
IV.I/E8299 M dizajn interiéru, 8292 M dizajn exteriéru 
IV.R/V8283 M reklamná tvorba, 8260 M propagačné výtvarníctvo 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

November 2016:

04. 11. 2016 - AMFO 2016 - celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie:

2. miesto v ktg. čiernobiela fotografia - Paralysis, Pure II - Matej Grznár,

11. 11. 2016 - HORY ZONTY - hendikepovaní športovci

1. miesto - Patrik Kubizna, III.F/A

Január 2017:

27. 01. 2017 - Region Plzeň 2017:

1. miesto v kresbe - Sarah Camilla Pekarčíková, IV.G/V

4. miesto v tvorbe plagátu - Alex Čiffary, Martin Daško, III.R/V

Február 2017:

10. 02. 2017 - Krajské kolo olympiády v Ruskom jazyku - 3. miesto - Olexandra Kovchar, III.I/E

16. 02. 2017 - Krajské kolo olympiády v Nemeckom jazyku - 3. miesto - Veronika Démuthová, III.I/E

Marec 2017:

10. 03. 2017 - Zlatá klapka v odbore Audiovizuálna a multimediálna tvorba - Teodor Matejovič, IV.F/A - ktg. animovaný film (Cirkus)

31. 03. 2017 - Módna línia mladých Prešov 2017:

3. miesto - Lenka Slačková, III.O/S/P - Voľná odevná tvorba

3. miesto - Bartošová, Bittarová, Danieličová, Slivková, Labudíková, Zigová (3. ročník) - Scénická a historická odevná tvorba

3. miesto - Pekárová, Jakubec, Veinhardtová, Michaličková, Lukáčiková, Surmiová (4. ročník) - Scénická a historická odevná tvorba

2. miesto - Boris Kráľ, IV.O/S/P - Bielizeň a plavky

1. miesto - Aneta Malecová (II.O/S/P odbor PDI) - Módne doplnky

2. miesto - Bartošová, Bittarová, Danieličová, Slivková, Labudíková, Zigová (III.O/S/P SKT) - Módne doplnky

31. 03. 2017 - Celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby - ZUŠ Trenčín:

Ktg. 15 -19 rokov:

1. miesto - Daniela Havrlentová, III.G/V

2. miesto - Hana Thanh Hien Nguyen, III.O/S/P

Apríl 2017:

06. 04. 2017 - Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín - Štúrov Uhrovec - 3. miesto - Nikola Jurtinusová, III.G/V

12. 04. 2017 - Prievidza: Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEMA:

1. miesto Teodor Matejovič, IV.F/A - ktg. do 21 rokov- animovaný film (Cirkus)

2. miesto Adriana Zaťková, IV.F/A - ktg. do 21 rokov- animovaný film (Internetový priateľ)

Čestné uznanie - Adam Daniš, III.F/A - ktg. do 21 rokov- animovaný film (Nie je hlad ako hlad)

23. 04. 2017 - Výtvarnej súťaže venovanej tvorbe Ladislava Medňanského „Ukáž svoj talent“

Diplom pre víťaza v II. ktg. - Lenka Vávrová, II.I/E

Cena verejnosti - Izabela Flórová, II.I/E

27. 04. 2017 - 9. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných umeleckých škôl Kreativita mladých grafikov 2017 Nižná:

Čestné uznanie: Terézia Jandušíková (II.R/V), Romana Machajdíková (IV.F/A), Simona Mišíková (II.F/A), Natália Regnerová (II.R/V), Martin Daško a Alex Čiffary (III.R/V)

2. miesto v ktg. Voľná grafika - Dominika Fábryová, I.R/D

2. miesto v ktg. Fotografia - Kristína Baloghová, II.F/A

Máj 2017:

02. 05. 2017 - Súťaž v písaní na počítači - školské kolo

1. miesto - Michaela Borošová, I.I/E

2. miesto - Miroslav Čuridlo, I.R/D

3. miesto - Adriana Činčurová, I.F/A

Jún 2017:

02. 06. 2017 - AMFO Trenčianskeho kraja - Krajské kolo:

Ktg. do 16 r. - čiernobiela fotografia - 1. miesto - Dáša Sedláková, I.F/A

Čestné uznanie - Michaela Jankulová, I.F/A

Ktg. do 16 r. - farebná fotografia - 2. miesto - Nina Turzíková, I.F/A

Ktg. do 21 r. - farebná fotografia - 1. miesto - Samuel Petráš, II.F/A

2. miesto - Katarína Chmelárová, III.F/A a Kiripolský Andrej, II.F/A

Čestné uznanie - Simona Mišíková, II.F/A - čiernobiela fotografia

Čestné uznanie - Patrik Kubizna, III.F/A - farebná fotografia

13. 06. 2017 - Andrej Kiripolský, II.F/A - ocenenie Talent Trenčianskeho kraja - vynikajúci reprezentant vo fotografických súťažiach - súťaž SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS - ktg. Mládež - téma „Beauty“ - fotografia sa dostala na finálnu výstavu do Londýna spomedzi viac ako 12000 zaslaných prác.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September 2016:

12. - 14. 09. 2016 Zelená strecha

13. 09. 2016 Súhry - Mestská veža, PPG

22. 09. 2016 Hrad - SK a EU sa spolu usmievajú - výstava, módna prehliadka

Logo + erb - kamienková mozaika

28. 09. 2016 Exkurzia Martin, Žilina - automobilky

28. - 30. 09. 2016 Serigrafický workshop Český Krumlov

Október 2016:

03. 10. 2016 DOD TSK - výstava plošných prác a búst

04. 10. 2016 Dizajnweek Viedeň - študijný odbor DIN

06. 10. 2016 Dizajnweek Viedeň - študijný odbor PDI

07. 10. 2016 Bill Piešťany - medzinárodné stretnutie tlačiarov, sieťotlačiarov, grafikov

10. - 14. 10. 2016 Suvislá prax III.I/E, DIN vo firmách, DEX práca v átriu

15. - 22. 10. 2016 Baľčik - krajinársky kurz v Bulharsku

18. 10. 2016 Výchovný koncert pre 1. až 3. ročník

21. 10. 2016 IV.G/V trieda - stužková slávnosť Piano Trenčín

26.10. 2016 Exkurzia Brno - výstavy 3.+4. roč., PPG

November 2016:

07. - 11. 11. 2016 Súvislá prax 2. ročník ODD a SKT

15. 11. 2016 Exkurzia Bratislava - študijný odbor FOD

16. 11. 2016 Stužková slávnosť - IV.R/P trieda, Trenčianske Stankovce

19. 11. 2016 Stužková slávnosť - IV.I/E trieda, Trenčianske Stankovce

16. 11. 2016 Inštalácia prác - Kino Hviezda - Noc divadiel

30. 11. 2016 Exkurzia VIEDEŇ - študijný odbor FOD

24. - 25. 11. 2016 Stredoškolák 2016, Výstavisko TMM

December 2016:

02. 12. 2016 Stužková slávnosť - IV.O/S trieda, Hotel Elizabeth Trenčín

08. 12. 2016 Exkurzia VIEDEŇ - študijný odbor PPG

Január 2017:

12. 01. 2017 Deň otvorených dverí na SUŠ Trenčín

26. - 27. 01. 2017 Region 2017 Plzeň, ČR

29. 01. - 03. 02. 2017 Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica -1. turnus

Február 2017:

05. - 10. 02. 2017 Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica - 2. turnus

08. 02. 2017 Olympiáda ľudských práv, regionálne kolo Prievidza

10. 02. 2017 Krajské kolo olympiády v RUJ, Partizánske

13. - 17. 02. 2017 Súvislá prax PPG, PPV, RET - 2. ročník

FOD, ANT - 3. ročník

20. 02. 2017 Exkurzia Styl Kabo - ODD + SKT

Marec 2017:

06. - 10. 03. 2017 Súvislá prax 3. roč. PPG, PPV, RET ( Firmy)

13. - 17. 03. 2017 Súvislá prax ODD, SKT, PDI

23. 03. 2017 Krakow - majstrovstvá v šití, PĽ

27. 03. 2017 Prijímacia talentová skúška, hodnotenie

30. - 31. 03. 2017 Módna línia mladých Prešov

Apríl 2017:

04. 04. 2017 Exkurzia Bystřice pod Hostýnem - III.I/E, II.I/E, odbor DIN

24. - 28. 04. 2017 Krajinársky kurz Vršatec, Višňové - II.G/V, II.R/V, II.I/E -1. turnus

Máj 2017:

01. - 05. 05. 2017 Krajinársky kurz Vršatec - II.O/S/P, II.F/A - 2. turnus

10. 05. 2017 Inštalácia maturít vo výstavných priestoroch Mesta Trenčín

11. 05. 2017 Obhajoby PMS

12. 05. 2017 Vernisáž výstav maturitných prác v GMAB

16. 05. 2017 Exkurzie do Oswienčimu - 1. ročník

18. 05. 2017 Exkurzia na Červený Kameň - RET 2.+3. ročík

22. - 25. 05. 2017 Ústne maturitné skúšky vo všetkých odboroch

22. - 26. 05. 2017 Klauzúry 1. - 3. ročník, všetky odbory

25. 05. 2017 Deinštalácia maturitných prác, ODA - DIN

26. 05. 2017 Deinštalácia maturít, všetky odbory

26. 05. 2017 Deň otvorených dverí, inštalácia a obhajoba klauzúr

Jún 2017:

07. - 10. 06. 2017 Súvislá umelecká prax Stará Huť, ČR - DEX

10. 06. 2017 Stará Huť - módna prehliadka ODD a projekcia ANT

21. - 25. 06. 2017 Trenčianske Teplice - Land art - 2. ročník PPV

23. 06. 2017 Záverečná konferencia vo firme Adient Slovakia, 3. ročník PDI

26. 06. - 01. 07. 2017 Odborná exkurzia do Ríma, Taliansko

29. 06. 2017 Inštalácia výstavy SUŠ-art na Hrade Červený Kameň, RET

29. 06. 2017 Festival animovaných filmov - FEST ANČA 2017 v Žiline, ANT

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé

Dotyky s ľudovou kultúrou - trienále výstavy žiackych prác v spolupráci s Národným múzeom v Martine a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku.

ÓDY MÓDY - trienále autorskej tvorby módnych dizajnérov - úspešných absolventov odevného dizajnu na SUŠ Trenčín v spolupráci s Trenčianskym múzeom na Trenčianskom hrade.

SÚHRY - každoročná prehliadka žiackych výtvarných prác jedného zo študijných odborov SUŠ v Mestskej veži v Trenčíne.

SUŠ-art - každoročná prehliadka žiackych výtvarných prác jedného zo študijných odborov SUŠ v hlavnej turistickej sezóne (júl - september) v spolupráci s múzeom Červený Kameň na hrade Červený Kameň.

B) Krátkodobé

1. Grafické systémy - aplikácia systému Photoshop Lightroom 4 a 3DS Max, Cinema 4D vo vyučovaní odborných a výtvarných predmetov - Grantový program MŠVVaŠ SR pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva.

2. Multimediálna knižnica - "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc " z prostriedkov MŠVVaŠ SR. Projektom sa modernizuje poskytovanie knižničných služieb na SUŠ Trenčín, PC program Clavius.

3. Erasmus+ - medzinárodný projekt so Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou vo Valašskom Meziříčí (ČR) a National School od Stage and film design Plovdi (BG).

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (viď tabuľka pod bodom 5)

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky od rodičov v školskom roku 2016/2017 v sume 15.320,- € boli investované na mimoškolskú činnosť, exkurzie, výstavy a športovú činnosť.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V školskom roku 2016/2017 bolo prijatých 487 vzdelávacích poukazov, hodnota jedného poukazu bola 31,- €, celková suma na vzdelávacie poukazy bola škole pridelená vo výške 15.097,- €.

V šk.roku 2016/2017 pracovalo 34 krúžkov, s učiteľmi boli uzatvorené dohody o vykonaní prác, stanovená výška odmeny bola 4,50 € za jednu odučenú hodinu. Mzdové náklady predstavovali 9.180,- €, odvody z dohôd boli vo výške 3.232,- €.

4 . Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príjem z 2 % odvedenej dane 6.224,57 € získalo Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín a celú sumu investovalo na modernizáciu učební - nákup interaktívnej tabule, pomôcok, spolufinancovalo športové akcie a finančne podporilo sociálne slabších žiakov na školských akciách.

5. Normatívne príspevky MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 1.711.365,- € --100 % na rok 2017.


Študijný odborPočet žiakovMzdový normatívPrevádzkový normatív - min.Normatív spolu stred
Výtvarné odbory5192.400,75 €344,22 €2.769,88 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín plní so sto percentnou úspešnosťou všetky svoje stanovené ciele a vízie v súčinnosti s:

Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016-2020, v ktorom sa vláda navrhovanými riešeniami v regionálnom a vysokom školstve zaväzuje k zvýšeniu kvality a výkonnosti výchovného a vzdelávacieho systému Slovenskej republiky majúceho vplyv na prípravu absolventov pre potreby spoločnosti v súčasnosti a v budúcnosti a ich osobného rastu,

Štátnym vzdelávacím programom a následne so školou vypracovaným Školským vzdelávacím programom,

zodpovedajúcimi právnymi predpismi, ktoré stanovujú podmienky pre vzdelávanie a jeho priebeh, riadenie školy, zabezpečenie a využívanie ekonomických zdrojov školy:

—- zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

—- zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

—- zákon č. 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

—- zákon č. 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave,

—- vyhláška č. 64/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania,

—- vyhláška č. 65/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

—- zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Slabé stránky školy

Stredná umelecká škola sídli v budove, ktorá bola projektovaná ako vzdelávacia inštitúcia a postavená v troch etapách od roku 1964 do roku 1980. Objekt školy je architektonicky veľkoryso riešený, tvoria ho 4 pavilóny a 3 átriá. Veľká časť budovy je prízemná, čo zvyšuje finančné náklady na jej prevádzku. Nárast týchto ukazovateľov súvisí aj s tým, že sa nerieši komplexná výmena okien, ktoré sú kovové a vykazujú veľké úniky tepla a celkové zateplenie budovy. V roku 2013 sme zabezpečili čiastočnú výmenu okien v bloku B školy, kde sa nachádzajú prevažne administratívne priestory, kabinety a zborovňa. V roku 2014 sa realizovala v rámci rekonštrukcie ďalšia výmena v bloku D,E,F a prístavbe školy. Počas letných prázdnin v r. 2016 prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove s výnimkou prístavby ako aj výmena okien v druhom átriu školy. Výmenou sa dosiahla výrazná úspora energií a hlavne zlepšenie teplotných pomerov v týchto priestoroch.

Škola poskytuje vzdelávanie v špecifických umeleckých odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, kde sa žiaci vyučujú v malých skupinách /5 až 9 žiakov/, čo predstavuje značnú personálnu a priestorovú náročnosť. Túto skutočnosť finančný normatív zohľadňuje, je však nutné pravidelne ho prehodnocovať a valorizovať.

Silné stránky školy

Stredná umelecká škola je jedinou plne organizovanou umeleckou školou v trenčianskom regióne. Toto zameranie je dlhodobé a z hľadiska perspektívy má škola ambíciu smerovať k dizajnu a po zavedení nových študijných odborov vychovávať absolventov ako špičkových odborníkov v oblasti dizajnu a reklamy. Za týmto účelom cieľavedome buduje počítačové zázemie pre vyučovanie väčšiny v praxi používaných počítačových programov. Zvýšená pozornosť sa venuje individuálne začleneným žiakom, ktorých je medzi talentovanými mladými ľudmi veľa a ich počet ďalej narastá /40/. SUŠ dnes predstavuje modernú vzdelávaciu inštitúciu na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí aj úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na vysoké školy a pri uplatnení na pracovnom trhu.

Príležitosti

Súčasné smerovanie a štruktúra pracovných príležitostí vytvára priestor pre rozvoj tvorivých dizajnérskych, reklamných, grafických a návrhárskych profesií. Do siete študijných odborov pre SUŠ v Trenčíne boli perspektívne zaradený ďalší umelecký študijný odbor a to 8271 M digitálna maľba - koncept art s účinnosťou od 01. 09. 2016 Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. 06. 2016 pod číslom 2016-16655/27140:2-10H0.

Hrozby

Už niekoľko rokov sledujeme výraznejší pokles demografickej krivky vývoja populácie. Ďalšiu hrozbu predstavujú náhle zmeny školskej legislatívy, ktoré narúšajú procesy prijímania a vzdelávania žiakov SŠ. Negatívne pôsobia aj zákony v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré vyžadujú schvaľovanie zadaní a účasť stavovskej organizácie na maturitných skúškach, čo odborne a personálne nedokážu zabezpečiť.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V súčasnosti Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín nemá k dispozícii spätnú väzbu o pôsobení žiakov SUŠ Trenčín na trhu práce - disponuje len informáciami o prijatí žiakov na vysoké školy.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie je organizované prevažne v dopoludňajších hodinách tak, že sú zohľadnené psychohygienické potreby žiakov zaradením prestávok. V niektorých prípadoch sa vyučujú nulté hodiny od 7,10 hod.

Ak majú žiaci popoludňajšie vyučovanie, ktoré sa týka blokov výtvarných, odborných predmetov alebo praxe, majú hodinovú prestávku na obed.

Veľká prestávka na malé občerstvenie je po 3. vyučovacej hodine a trvá 20 minút od 10:30 do 10:50 hod. Žiaci majú k dispozícii bufet a automat na teplé a studené nápoje.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Adobe Premiere Pro, After Effects161Mgr. art. J. Žovinec
Animácia, postprodukcia, strih181Mgr. art. M. Žovinec
ANJ - konverzácia, mat. témy121Mgr. H. Hajná
ANJ - príprava na pís. maturitu B1111Mgr. S. Zahoráková
ANJ - príprava na pís. maturitu B2101Mgr. S. Zahoráková
ANJ reálie181Mgr. K. Pokorná
Čierno-biela fotografia111Mgr. P. Obst
Čierno-biela fotografia101Mgr. P. Obst
Doučovanie z matematiky191Mgr. M. Balažovjechová
DVK - príprava na VŠ131Mgr. D. Paulo
Filmový seminár181Mgr. K. Pokorná
FRJ - konverzačné témy pre 4.ročník111Mgr. S. Zahoráková
História animovaného filmu - príprava na mat. skúšku131MgA. S. Šiveňová
Hra na klavíri121Mgr. art. J. Ančic, ArtD.
Hra na klavíri121Mgr. art. J. Ančic, ArtD.
Kreatívne šitie161Mgr. art. V. Kostková
Krúžok šitia161Ing. K. Mikušincová
Lectra161Ing. G. Fraňová
Matematika na VŠ101Mgr. M. Balažovjechová
Modelovanie - materiálové151Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Modelovanie, šitie181Ing. G. Fraňová
Nastavenie portfólia121Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Plávanie191Mgr. A. Zacharová
Prípravný kurz na VŠ, kresba aktu131Mgr. art. R. Sender
Seminár TEC151Ing. K. Mikušincová
Serigrafia181Mgr. art. I. Ochránková
Serigrafia171Mgr. A. Straňáková
SJL - mat. testy101Mgr. H. Hajná
Športové hry151Mgr. A. Zacharová
Športové hry - volejbal181Mgr. A. Zacharová
Technológia - mat. seminár121Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD.
Turistický krúžok131Mgr. art. Z. Škriečková
Turistický krúžok 2131Ing. Mgr. A. Šupáková
V-RAY pre MAX171Mgr. art. M. Smoleňák

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Vedenie školy pravidelne spolupracuje so Združením rodičov pri SUŠ - občianske združenie, ktoré bolo založené 01. 09. 2012. Riaditeľ školy sa zúčastňuje na zasadnutiach Rodičovskej rady a pri svojej práci využíva návrhy, podnety a požiadavky rodičov. Podpora zo strany rodičov predstavuje mimoriadny potenciál v procese obsahovej prestavby školy a tvorí základ pre materiálovo-technické zabezpečenie vyučovania.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Stredná umelecká škola v Trenčíne spolupracuje s viacerými subjektami s cieľom vytvárať rôzne akcie a podujatia aj pre širokú verejnosť:

—- s Mestským úradom Trenčín a Trenčianskym múzeom organizujeme každé tri roky módnu show Ódy módy na Trenčianskom hrade;

—- s Kultúrno-informačným centrom v Trenčíne sa každoročne podieľame na projekte Noc múzeí a galérií a projekte SÚHRY v mestskej veži v Trenčíne;

—- s hradom Červený Kameň každý rok organizujeme výstavu vždy jedného študijného odboru našej školy počas hlavnej turistickej sezóny (1.7. - 30.9.) v priestoroch hradu Červený Kameň;

—- pri príležitosti odovzdávania cien Karla Čapka participujeme so spoločnosťou bratří Čapků na bienále výstavy rôznych študijných odborov v priestoroch památníku bratří Čapků v Strži (ČR);

—- so Slovenským národným múzeom v Martine a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku organizujeme trienále DOTYKY S ĽUDOVOU KULTÚROU;

—- zabezpečujeme rôzne aktivity a besedy v spolupráci s Mestskou Políciou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, Centrom voľného času, Ligou proti rakovine - Deň narcisov;

—- prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkame široké spektrum mimoškolských aktivít - záujmových krúžkov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ivan Štefka

V Trenčíne, 16. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria