Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  3.OSP INT1 3.OSP INT1
  VYT 1 VYT 1
  VYT 1 VYT 1 Rozvrh
  1.F/A 1.F/A Rozvrh
  1.FA 1.FA
  1.G/V/P 1.G/V/P Rozvrh
  1.GVP 1.GVP
  1.I/E-UFYZ 1.I/E-UFYZ Rozvrh
  1.IE U FYZ 1.IE U FYZ
  1.O/S 1.O/S Rozvrh
  1.OS 1.OS
  1.R/K-UDVK 1.R/K-UDVK Rozvrh
  1.RK U DVK 1.RK U DVK
  2.F/A-KRE 2.F/A-KRE Rozvrh
  2.FA KRE 2.FA KRE
  2.G/V-UINT2 2.G/V-UINT2 Rozvrh
  2.G/V/P INT2 2.G/V/P INT2
  2.IE INT3 2.IE INT3
  2.O/S-UNAMO 2.O/S-UNAMO Rozvrh
  2.OS U NAMO 2.OS U NAMO
  2.R/D-UINT4 2.R/D-UINT4 Rozvrh
  2.RD INT4 2.RD INT 4
  3.F/A 3.F/A Rozvrh
  3.FA 3.FA
  3.G/V 3.G/V
  3.GV 3.GV
  3.I/E 3.I/E Rozvrh
  3.IE 3.IE
  3.O/S/P-UINT1 3.O/S/P-UINT1 Rozvrh
  3.R/V 3.R/V
  3.RV 3.RV
  4.F/A 4.F/A Rozvrh
  4.FA 4.FA
  4.G/V 4.G/V Rozvrh
  4.GV 4.GV
  4.I/E 4.I/E Rozvrh
  4.IE 4.IE
  4.O/S/P-UANJ 4.O/S/P-UANJ Rozvrh
  4.OSP UANJ 4.OSP UANJ
  4.R/V 4.R/V Rozvrh
  4.RV 4.RV
  Adient Adient Rozvrh
  AT A AT A Rozvrh
  AT D1 AT D1 Rozvrh
  AT D2 AT D2 Rozvrh
  ATELIÉR 1 AT 1
  ATELIÉR 1 AT 1 Rozvrh
  ATELIÉR 2 AT 2 Rozvrh
  ATELIÉR 2 AT 2
  ATELIÉR 3 AT 3
  ATELIÉR 3 AT 3 Rozvrh
  ATELIÉR ANIMÁCIE AT A
  ATELIÉR DIZAJNU 1 ATD1
  ATELIÉR DIZAJNU 2 ATD2
  DIELNA 1 D1 Rozvrh
  DIELNA 1 D1
  DIELNA 2 D2 Rozvrh
  DIELNA 2 D2
  DIELNA 3 D3
  DIELNA 3 D3 Rozvrh
  F OTOATELIÉR 2 FOT 2 Rozvrh
  F OTOATELIÉR 2 FOT 2
  FOTOATELIÉR 1 FOT 1
  FOTOATELIÉR 1 FOT 1 Rozvrh
  Fotokomora 1 FKO 1 Rozvrh
  Fotokomora 2 FKO 2 Rozvrh
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 1 KONF1
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 1 KONF1 Rozvrh
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 2 KONF 2
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 2 KONF2 Rozvrh
  MODELOVŇA MOD
  MODELOVŇA MOD Rozvrh
  PROPAGAČNÁ DIELŇA1 PPV D1
  PROPAGAČNÁ DIELŇA1 PPV D1 Rozvrh
  TELOCVIČŇA 1 T 1
  TELOCVIČŇA 1 T 1 Rozvrh
  TELOCVIČŇA 2 T 2
  TELOCVIČŇA 2 T 2 Rozvrh
  U VYP 1 U VYP 1
  U VYP 2 U VYP 2
  U VYP1 U VYP1 Rozvrh
  U VYP2 U VYP2 Rozvrh
  UČEBŇA GRAFIKY UGR Rozvrh
  UČEBŇA GRAFIKY UGR
  VHČ VHČ Rozvrh
  VHČ VHČ
  VYT 10 VYT 10 Rozvrh
  VYT 10 VYT 10
  VYT 2 VYT 2
  VYT 2 VYT 2 Rozvrh
  VYT 3 VYT 3
  VYT 3 VYT 3 Rozvrh
  VYT 4 VYT 4 Rozvrh
  VYT 4 VYT 4
  VYT 5 VYT 5 Rozvrh
  VYT 5 VYT 5
  VYT 6 VYT 6 Rozvrh
  VYT 6 VYT 6
  VYT 7 VYT 7
  VYT 7 VYT 7 Rozvrh
  VYT 8 VYT 8
  VYT 8 VYT 8 Rozvrh
  VYT 9 VYT 9
  VYT 9 VYT 9 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria