Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  VYT 1 VYT 1
  1.F/A 1.F/A
  1.G/V/P 1.G/V/P
  1.I/E-UFYZ 1.I/E-UFYZ
  1.O/S 1.O/S
  1.R/K-UDVK 1.R/K-UDVK
  2.F/A-KRE 2.F/A-KRE
  2.G/V/P-UINT2 2.G/V/P-UINT2
  2.O/S-UNAMO 2.O/S-UNAMO
  2.R/D-UINT4 2.R/D-UINT4
  3.F/A 3.F/A
  3.G/V 3.G/V
  3.I/E 3.I/E
  3.O/S/P-UINT1 3.O/S/P-UINT1
  3.R/V 3.R/V
  4.F/A 4.F/A
  4.G/V 4.G/V
  4.I/E 4.I/E
  4.O/S/P-UANJ 4.O/S/P-UANJ
  4.R/V 4.R/V
  Adient Adient
  AT A AT A
  AT D1 AT D1
  AT D2 AT D2
  ATELIÉR 1 AT 1
  ATELIÉR 2 AT 2
  ATELIÉR 3 AT 3
  č. 106
  č. 107
  č. 108
  č. 109
  č. 110
  č. 206
  č. 207
  č. 208
  č. 209
  č. 210
  DIELNA 1 D1
  DIELNA 2 D2
  DIELNA 3 D3
  F OTOATELIÉR 2 FOT 2
  FOTOATELIÉR 1 FOT 1
  Fotokomora 1 FKO 1
  Fotokomora 2 FKO 2
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 1 KONF1
  KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ 2 KONF2
  MODELOVŇA MOD
  PROPAGAČNÁ DIELŇA1 PPV D1
  TELOCVIČŇA 1 T 1
  TELOCVIČŇA 2 T 2
  U VYP1 U VYP1
  U VYP2 U VYP2
  UČEBŇA GRAFIKY UGR
  VHČ VHČ
  VYT 10 VYT 10
  VYT 2 VYT 2
  VYT 3 VYT 3
  VYT 4 VYT 4
  VYT 5 VYT 5
  VYT 6 VYT 6
  VYT 7 VYT 7
  VYT 8 VYT 8
  VYT 9 VYT 9

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná umelecká škola Trenčín
    Staničná 8, 911 05 Trenčín
  • +421 32 652 80 81
    +421 32 652 38 40

Fotogaléria